Obchodní podmínky

Nákup v internetovém obchodě www.psinakup.cz.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.psinakup.cz.

Provozovatel (prodávající):

Tomáš Betlach, IČO: 88667260, místo podnikání: Jabloňová 1689/10, Karviná, 733 01
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku zapsaná v Karviné sp. značka MMK/001867/201

 

Právní rámec:

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li kupujícím spotřebitel (osoba, která nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), řídí se obchodní vztahy Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím podnikatel (tedy nikoliv spotřebitel), řídí se obchodní vztahy Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). V tomto druhém případě např. nevzniká nárok na vrácení zboží bez důvodu nebo dvouletá záruční lhůta. Rozhodujícím kritériem je uvedení IČO v objednávce – je-li uvedeno, má se za to, že se jedná o podnikatele.

Způsoby objednání zboží:

  • V našem e-shopu : internetový objednávkový systém (standardně pomocí nákupního košíku)
  • E-mailem : obchod@psinakpu.cz
  • Telefonicky : 725 700 825
  • Písemně : Jabloňová 1689/10, Karviná, 733 01
  • Osobně : nebo osobně na výše uvedené adrese

Není tedy nezbytně nutné objednávat zboží pouze pomocí nákupního košíku, ale možno i jinými způsoby. Např. telefonicky je vhodné, pokud se potřebujete před nákupem poradit nebo se na něco zeptat – pak již není třeba se znova vracet do e-shopu, ale je možno přímo uzavřít objednávku.
V objednávce vždy uveďte přesné označení a množství zboží, Vaši přesnou adresu, telefon a e-mail. U firemních zákazníků rovněž IČO, DIČ a jméno kontaktní osoby a spojení.
Pokud se rozhodnete k nákupu pomocí nákupního košíku v našem e-shopu, je třeba se nejprve zaregistrovat. Registrace je rovněž výhodná pro případné další nákupy, kdy Vám systém ušetří opakované zadávání adresy a dalších údajů. V takovém případě klikněte na odkaz "Nová registrace", vyplňte údaje o zákazníkovi a dále postupujte podle pokynů. Příště již postačí se přihlásit Vaším uživatelským jménem (login) a Vámi zvoleným heslem.
Přijetí objednávky v rámci internetového objednávkového systému prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu automaticky generovaným informačním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu. Tento e-mail má pouze informační charakter, na vznik kupní smlouvy nemá vliv a není potvrzením ceny ani termínu dodání.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním nebo jiným uskutečněním objednávky kupujícím a jejím přijetím a potvrzením prodávajícím (tím není míněno automatické potvrzení přijetí objednávky prodejním systémem prodávajícího, které slouží pouze k technickému ošetření objednávky).
Odesláním nebo jiným uskutečněním objednávky jakoukoliv formou kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou viditelným a dostupným způsobem umístěny na internetových stránkách prodávajícího a kupující má dostatečnou možnost, ale i povinnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, že výrobce objednaných produktů nemá zboží dlouhodobě skladem nebo jej přestal bez informování prodejce vyrábět.
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Kupní cena

Kupní cena zboží je uvedena v katalogu zboží v internetovém obchodu. Cena je uvedena v českých korunách (Kč).
Ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží. Omyl vyhrazen.
K ceně zboží se připočítává cena za dopravu dle ceníku zvoleného dopravce:
Česká pošta - dobírka: 120,- Kč, Česká pošta - platba převodem 80,- Kč.
Balné neúčtujeme.
Automatické potvrzení objednávky slouží pouze k technickému zabezpečení objednávky, tj. k potvrzení kupujícímu, že objednávka byla doručena a zaregistrována systémem, nikoliv k potvrzení ceny a termínu dodání.

Způsoby úhrady zboží a platební podmínky:

  • Na dobírku: hotově při doručení zboží zvoleným dopravcem
  • Platba v hotovosti : při osobním převzetí v Karviné je nutné telefonické kontaktování předem
  • Převodním příkazem : úhrada předem na účet, uvedený v potvrzení objednávky, popř. na žádost vystavíme zálohovou fakturu (proformafakturu)

V každém případě kupující obdrží spolu se zbožím konečnou fakturu ve formě a s náležitostmi řádného daňového dokladu.

Dodací lhůty:

Zboží na dobírku expedujeme ve většině případů do 24 hodin, nejpozději však do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
U zboží, u kterého je uvedeno "na objednávku", bude zákazník neprodleně informován o termínu dodání a dotázán, zda si přeje za těchto okolností objednávku registrovat nebo zrušit.

Způsob dodání:

Zboží zasíláme po celé České republice. Při objednávce nad 1000kč je dopravné zdarma.
Zboží je kupujícímu odesláno na dodací adresu zvoleným přepravcem a doručeno obvykle do 24 – 48 hodin po odeslání. Přepravce oznámí adresátovi doručování zásilky e-mailem nebo zprávou SMS. Pokud by došlo k nepřevzetí zásilky adresátem (kupujícím) a tento po jeho navrácení odesílateli požadoval jeho opětovné dodání, bude kupujícímu účtováno 2x poštovné.
 

Odstoupení od kupní smlouvy:

Odstoupení od kupní smlouvy je dle §53 odst. 7 Občanského zákoníku při koupi pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) možné do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní včetně veškerých obalů (rovněž příp. vnitřních), nepoškozené ani jinak neznehodnocené, bez známek použití a dobře zabalené proti poškození během dopravy, a to společně s prodejním dokladem (fakturou). Do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-denní lhůty.
Je třeba rovněž uvést číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny, příp. údaje pro zaslání složenkou. Peníze je možné vrátit rovněž v hotovosti v sídle společnosti nebo v jejím kamenném obchodě. Vrácena bude kupní cena včetně poštovného uvedeného na faktuře, tj. za zaslání od dodavatele k zákazníkovi (dle směrnice 97/7/ES). Poštovné při vrácení zboží, tj. od zákazníka zpět dodavateli, hradí v souladu s uvedenou směrnicí zákazník. V případě vrácení nekompletního nebo poškozeného zboží nebo nelze-li věc prodat jako novou, může být odstoupení od kupní smlouvy odmítnuto nebo bude vrácená částka úměrně snížena. Zboží zaslané zpět na dobírku nebude převzato.

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro něho objednáno u výrobce či distributora na jeho výslovný požadavek.

Rovněž nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného osobně (v kamenném obchodě).

Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku na zboží označené jako "Momentálně nedostupné". O této skutečnosti zákazníka informujeme.

Reklamace:

Reklamované zboží zašlete kompletní, dobře zabalené spolu s prodejním dokladem (fakturou) a příp. záručním listem na naši adresu. Pokud k výrobku není vydáván záruční list, slouží pro účely záruky prodejní doklad. Doporučujeme předem nás informovat e-mailem nebo telefonem. Některé domnělé závady lze vyřešit telefonickou konzultací.
Pokud je zásilka předána dopravcem neúplná nebo poškozená, je kupující povinen sepsat s dopravcem protokol o zjištěných závadách. Bez této náležitosti nemůže být v případě poškození dopravou reklamace uznána.
Zjevné závady nebo nekompletní zboží je třeba oznámit ihned po obdržení zboží.
Zboží bude dle charakteru závady opraveno, vyměněno za nové nebo po dohodě se zákazníkem bude vrácena kupní cena bez poštovného. Případné závady, které svým charakterem nebrání řádnému užívání věci, je rovněž možno po dohodě s kupujícím řešit přiměřenou slevou z kupní ceny.
Reklamace se vyřizuje dle Obchodního zákoníku ve lhůtě 30-ti dnů. Pokud nebyly dodány veškeré náležitosti reklamace (části zboží, doklady apod.), běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje až do doby dodání všech částí a náležitostí.
Na dárky, které byly poskytnuty zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele včetně možnosti reklamace.

Ochrana osobních údajů:

Prodávající garantuje bezpečnost poskytnutých osobních dat.

Osobní data Kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektům. Slouží výhradně k realizaci nezbytných účetních operací, zaúčtování platby za nakoupené Zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci mezi Prodávajícím a Kupujícím.

1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také jen GDPR. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresa (pro doručení), IČO, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, v svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

3. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze prodávajícím nebo jím určeným zpracovatelem. Třetím osobám bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejména v průběhu správního či trestního řízení, ochrana práv spotřebitele, v případě doručování zboží Českou poštou). V případě, že bude zboží doručováno kurýrní společností, Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa, telefon, e-mail) budou poskytnuty - dopravci zvolenému kupujícím.

4. Osobní údaje bude prodávající zpracovávat v souladu se zvláštními předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6. V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího nebo zprostředkovatele o vysvětlení.

7. Kupující má zejména právo svůj souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro marketingové účely kdykoliv písemně změnit či odvolat, a to elektronicky nebo písemně na adresu prodávajícího. Kupující má právo mimo jiné na opravu nepřesných, neúplných a neaktuálních osobních údajů, na informace o seznamu osobních údajů, které o jím prodávající zpracovává a další práva uvedená v nařízení GDPR.

8. Prodávající jako provozovatel informačního systému uvádí další informace ohledně zpracování osobních údajů ve zvláštní sekci uvedené na webové stránce.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2013.